بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/21
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 34,601 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 34,299 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/21
کل خالص ارزش دارائی ها 495,866,790,279 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 34,299 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 34,299 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 34,601 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,457,539

صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/05

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فـلاح اقبال پور، سحر فرهمندي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها