بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/04/02
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 18,951 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 18,817 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/02
کل خالص ارزش دارائی ها 272,047,259,729 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,817 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,818 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,951 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,457,539

صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/05

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فـلاح اقبال پور، سحر فرهمندي، مژده بادي اللهي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها