اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/02
کل خالص ارزش دارائی ها 568,587,380,081 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 39,329 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 39,329 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 39,687 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,457,539

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/05

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فـلاح اقبال پور، سحر فرهمندي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود