دریافت مجوز فعالیت

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر اندیشه نوین می رساند، مجوز فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ٠٥/١١/ ١٣٩٢ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردیده است و طی روزهای آتی نماد معاملاتی صندوق برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری باز خواهد شد.