اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین در تاریخ 1390/04/05 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٩ ماده می باشد. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار می باشد. موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند ٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است که خصوصیات آنها و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز، تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، مجامع، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی، بازارگردان ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه صندوق سپهر اندیشه نوین بر اساس مجمع 99.03.11
تغییرات بند 4/ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٥
تغییرات مجمع 29 خردادماه 97